Tietosuojatilan katsastus

Tämä tietosuojan tarkistustyökalu auttaa yritystä hahmottamaan oman tämänhetkisen tietosuojatilan. Se tuo esiin kehityskohteet sekä toimenpiteet tietosuojan ja sen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.


Powered by

D-Fence

Henkilötietojen käsittely tarkoittaa esimerkiksi henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, käyttöä, siirtämistä ja luovuttamista. Kaikki henkilötietoihin kohdistuvat toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta henkilötietojen poistamiseen ovat henkilötietojen käsittelyä.

Osoitusvelvollisuus

EU:n tietosuoja-asetuksen myötä kaikille organisaatioille lankesi tietosuojan osoitus-velvollisuus, joka on keskeinen periaate tietosuoja-asetuksessa. Osoitusvelvollisuus tarkoittaa myös dokumentointivelvollisuutta, käytännössä tiettyjen toimenpiteiden tekemistä ja kirjaamista.

Organisaation (rekisterinpitäjän) on toteutettava tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet täyttääkseen osoitusvelvollisuuden vaatimukset.

Tietosuojatilan tarkistus eli ”tietosuojakatsastus”

Tämä tietosuojan tarkistustyökalu auttaa yritystä hahmottamaan oman tämänhetkisen tietosuojatilan. Se tuo esiin kehityskohteet sekä toimenpiteet tietosuojan ja sen osoitusvelvollisuuden toteuttamiseksi.